INVEST VND

FREE EMAIL COURSE
Miễn phí khóa học quản lý tài chính cá nhân cơ bản


Đăng kí để nhận email mỗi ngày các bài viết cơ bản nhất về quản lý tài chính cá nhân.

*Invest VND đã thiết kế và "đóng gói" các bài viết cơ bản nhất cho người mới.


Khóa Email sẽ giúp bạn có góc nhìn tổng quan về quản lý tài chính cá nhân bao gồm tư duy và công cụ:

  • Tổng quan về tài chính cá nhân.
  • Bẫy chi tiêu trong hành vi tài chính.
  • Cơ bản nhất về lập ngân sách và các quy tắc lập ngân sách.
  • Hiểu đúng về tiết kiệm.
  • Cơ bản về giá trị thời gian của tiền và lãi kép.
  • Đầu tư cho người mới.
  • Cách sử dụng nợ hiệu quả.
  • Đặt mục tiêu tài chính.
  • Công cụ để tiết kiệm và đầu tư.
  • Thực hành lòng biết ơn trong tài chính cá nhân.

Đăng kí để nhận các Email MIỄN PHÍ. Tuyệt đối không Spam Email, Invest VND chỉ gửi các Email cần thiết và vừa đủ để bạn có thêm kiến thức về tài chính cá nhân.